weblog-post.php دومین رویداد TrigUp Day برگزار شد

دومین رویداد TrigUp Day برگزار شد


  • تاریخ: 1395-11-17
  • دسته: دسته بندی نشده

دومین Trigupday فناپ جمعه 15 بهمن‌ماه 1395 در دانشگاه خاتم برگزار شد. در این مراسم استارتاپ هایی که طی 5 ماه از دوره‌های پیش شتاب‌دهی و شتاب‌دهی با موفقیت گذر کرده بودند درمقابل سرمایه گذاران محصول خود را جهت جذب سرمایه‌گذار و ورود  به بازار معرفی کردند.