weblog-post.php آغاز دوره دوم ‌شتابدهی در تریگ‌آپ

آغاز دوره دوم ‌شتابدهی در تریگ‌آپ


  • تاریخ: 1395-6-24
  • دسته: دسته بندی نشده

چرخه دوم شتابدهی تیم‌های راه‌یافته به تریگ‌آپ از همین هفته کار خود را آغاز کرد.


چرخه دوم شتابدهی تیم‌های راه‌یافته به تریگ‌آپ از همین هفته کار خود را آغاز کرد.

از شانزدهم مردادماه، 12 تیم در رقابتی فشرده برای مدت سه هفته در کافه آی‌تی شروع به گذراندن دوره پیش‌شتابدهی کردند و در پایان این زمان، با برگزاری رویدادی به نام "IdeaRing" میان 6 تیم نهایی، داوری انجام شد. تیم‌های ایران‌تراول، بسپا (دستیار شخصی)، مانیار، کادونگی، موزیکا و فست‌بانک، طرح‌های خود را در حضور هیات داوران ارائه دادند و از آنها دفاع کردند.

سرانجام پس از بررسی امتیازها و اعلام نظر داوران، نتایج مشخص شد و از جمع این تیم‌ها،‌ چهار تیم یعنی ایران‌تراول، بسپا، مانیار و موزیکا به عنوان تیم‌های برگزیده انتخاب شدند و به شتابدهنده تریگ‌آپ راه یافتند.

تیم‌های نامبرده در یک دوره زمانی چهار ماهه، علاوه بر دریافت کمک‌های نقدی از جانب شتابدهنده تریگ‌آپ از حمایت‌های معنوی و راهبردی مربیان و مشاوران تریگ‌آپ نیز برخوردار می‌شوند تا درنهایت امکان تجاری‌سازی ایده‌های خود را به دست بیاورند.