weblog-post.php آغاز دوره دوم پیش شتابدهی تریگ آپ (Pre-TrigUp #2)

آغاز دوره دوم پیش شتابدهی تریگ آپ (Pre-TrigUp #2)


  • تاریخ: 1395-5-16
  • دسته: دسته بندی نشده

با مشخص شدن ایده های حاضر در سیکل دوم، از امروز شنبه 16 مرداد ماه 1395 دوره دوم پیش شتاب دهی آغاز گردید.


تیم های پذیرفته شده در دوره دوم پیش شتابدهی تریگ آپ که پس از چند مرحله ارزیابی و داوری فشرده به شرح زیر می باشند. این تیم ها از روز شنبه 16 مرداد 1395 به مدت حدود 2 هفته در کافه آی تی حضور داشته و بر روی مدل کسب و کار و همچنین آماده سازی خود برای ارائه ایده در روز iDeaRing آماده خواهند شد.

 

1- کندو (تحلیل فضای مجازی)
2- تبلیغات مجازی
3- دستیار شخصی
4- ایران تراول
5- موزیکا
6- حس
7- حرف به من
8- کادونگی
9- مانیار
10- سفرجو
11- FastBank
12- ارائه خدمات قضایی


هدف از دوره پیش شتاب دهی در واقع نوعی تمرین و شناسایی تیم های منتخب برای شرکت در دوره 4 ماهه شتاب دهی می باشد. طول مدت این دوره دو الی سه هفته می باشد که تمامی اعضای تیم ها در این مدت با حضور حداکثری در محل کافه آی تی مشغول به فعالیت در جهت پیاده سازی ایده های خود می شوند.

در انتهای دوره پیش شتاب دهی از تیم ها انتظار می رود آماده ارائه مدل کسب و کار به همراه MVP در روز iDeaRing  باشند.

 

#TrigUp

#PreTrigUp2

#iDeaRing