page.php مرکز شتابدهی Trig Up

درباره تریگ آپ

شتابدهنده تریگ‌آپ در سال 1394 با هدف حمایت از استارتاپ‌ها و جوانان با انگیزه اکوسیستم کارآفرینی شروع به کار کرد. این مجموعه با در اختیار قرار دادن شبکه‌ای از متخصصان، سرمایه‌گذاران و افراد موفق داخلی و بین المللی و ارتباط با نهادهای تاثیرگذار این حوزه، کارآفرینان جوان و پویا را در مسیر پر پیچ و خم راه‌اندازی یک کسب‌وکار موفق همراهی می‌کند.

در سال 1396 تریگ آپ شکل جدیدی به خود گرفت. تریگ آپ به شناسا، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر پیشرو در اکوسیستم و اولین سرمایه‌گذار خطرپذیر در حوزه سلامت پیوست. دانش و تجارب ارزشمند شناسا در زمنیه‌های مدیریت منابع، سلامت، سبک زندگی، فناروی اطلاعات و اینترنت اشیا در کنار توانمندی‌های ما در پرورش تیم‌های موفق قرار گرفت و پیمودن مسیر را برای کسب و کارهای نوپا آسان‌تر نمود. هم اکنون شتابدهنده تریگ‌آپ علاوه بر استارتاپ‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌ فناوری‌های حوزه سلامت، فناوری‌های مالی-فین تک، فناوری‌های آموزشی، راهکارهای سبک زندگی و فناوری‌های حوزه مدیریت منابع طبیعی را نیز پوشش‌دهی می‌کند تا با جذب تیم‌های با انگیزه در حوزه‌های مختلف و حمایت از آنها بتواند گامی موثر در جهت پیشرفت و رفاه جامعه بردارد.

فعالیت ها:

عمده فعالیت تریگ آپ در سه مرحله پیش‌شتابدهی، شتابدهی و پساشتابدهی، در بازه‌های زمانی مشخص است. استارتاپ‌هایی که در مرحله نخست پذیرفته شوند وارد مرحله پیش‌شتابدهی شده و از خدمات آموزشی، منتورشیپ و فضای کار ما بهره‌مند می‌شوند. در صورتی که تیم شما با موفقیت از این مرحله عبور کند وارد مرحله شتابدهی خواهید شد. در این مرحله علاوه بر فضای کار و منتورشیپ از مشاوره حقوقی، منابع انسانی و مالی نیز بهره خواهید برد. علاوه بر این سرمایه اولیه نیز دریافت خواهید کرد. امکان ارتباط با شبکه سرمایه‌گذاران نیز از مزایای چشمگیر این مرحله برای استارتاپ‌ها است. در مرحله آخر علاوه بر تمام خدمات مراحل پیش، شاخص‌های عملکردی شما تعریف و پایش می‌شود. تریگ آپ گام به گام تا رسیدن به موفقیت همراه شماست و با دانش، تجربه و سرمایه‌های مادی از شما حمایت خواهد کرد.