page.php مرکز شتابدهی Trig Up

Health

  • حوزه های فعالیت

خدمات سلامت، تجهیزات پزشکی، داروسازی، سلامت دیجیتال، بیوتکنولوژی

  • زنجیره ارزش

از ایده تا بازار: سرمایه گذاری و مشارکت از مراحل ابتدایی تا بلوغ تیم های استارتاپی

  • مزایای رقابتی ما

1- تفاهم نامه با پژوهشگاه ژنتیک، پژوهشگاه ابن سینا، پژوهشگاه غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم و فنون زیستی نوین

2- دسترسی به کلونیهای دانشی، دانشگاه تهران، شهید بهشتی، توانبخشی، استیتو پاستور، مراکز رشد حوزه سلامت

3- ارتباط با نهادهای قانون گذار و حامی فناوری در اکوسیستم کارآفرینی سلامت:

  1. کارگزار سلامت دیجیتال وزارت بهداشت
  2. هیأت مدیره صندوق توسعه زیست فناوری
  3. عضو هیأت مدیره انجمن وی سی

4- ارتباط با شتابدهنده های خاص حوزه سلامت در بخش دارو، تجهیزات پزشکی، توانبخشی، سلامت الکترونیک، گیاهان دارویی

  1. سابقه سرمایه گذاری در شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت در بخشهای بیوتکنولوژی دارویی، سلامت دیجیتال، توانبخشی، بیوالکترو مغناطیس، تجهیزات پزشکی، گیاهان دارویی، خدمات درمانی