page.php مرکز شتابدهی Trig Up

برنامه شتابدهی

فرآیند شتاب دهی Trigup

ما خواهان بهترین تیم ها در تریگ آپ هستیم.......

Trigup Accelator

....We want the best team in TrigUp

با پاسخ‌های دقیق و صادقانه خود به پرسش‌های فرم ثبت نام، جذابیت ایده و قابلیت تیمتان را نشان دهید تا امکان ارزیابی اولیه شما فراهم شود.

اگر درارزیابی اولیه برگزیده شوید، جهت ارزیابی دقیق تر به همراه کلیه اعضای تیم‌ به مصاحبه دعوت می شوید. در مصاحبه 20 دقیقه فرصت دارید تا برای دریافت جواز ورود به دوره پیش شتابدهی، ایده و تیم خود را به داوران ارائه کنید.

پیش شتابدهی فرصتی است برای تمرکز، آموختن و رشد کردن. پیش شتابدهی تریگ آپ، یک تجربه ناب 30 روزه زندگی استارت آپی است که برای همه، حتی تیم هایی که در دوره شتابدهی پذیرفته نمی شوند، به یاد ماندنی و شیرین است. فضای کاری، مربی، کارگاه ‌های فشرده آموزشی و زیرساخت‌های سخت افزاری نظیر سرور امکانات و خدماتی است که در این دوره به تیم ها ارائه می‌شود.

در این رویداد رقابتی تیم ها برای ورود به تریگ آپ به رقابت می پردازند و 20 دقیقه فرصت دارند تا داشته ها و آموخته های خود را به داوران ارائه نمایند. تریگ آپ در پذیرش تیم های پرانرژی، با انگیزه و قابل اعتماد محدودیت ندارد، مشروط به اینکه بتوانند نظر داوران که اکثر آنان را مدیران کسب و کاری تشکیل می دهند، جلب نمایند.

در دوره 5 ماهه شتابدهی تیم ها با استفاده از سرمایه اولیه و خدماتی که از تریگ آپ دریافت می کنند، به تولید محصول می پردازند و به صورت پیوسته مدل کسب و کار خود را آزمون و در صورت نیاز در آن بازنگری می کنند. این کار تا پایان دوره شتابدهی و دستیابی به یک مدل تکرار پذیر ، گسترش پذیر و قابل ارائه به سرمایه گذار ادامه می یابد. تریگ آپ در ازای سرمایه اولیه و خدماتی که ارائه می کنند 15 درصد از سهام استارت آپ‌ها را دریافت می کند.

استارت آپ‌ها برای توسعه محصول و افزایش سهم بازار خود نیاز به افزایش سرمایه دارند. سرمایه ای که در پول نقد خلاصه نمی شود و اغلب از آن به عنوان پول هوشمند یاد می‌شود. استارت آپ‌ها در روز تریگ با ارائه طرح کسب و کار خود به شبکه سرمایه گذارن تریگ آپ می توانند این نیاز خود را برطرف نمایند.

در پسا شتابدهی تیم های با انگیزه و مستعدی که علی رغم پتانسیل بالا موفق به جذب سرمایه نشدند فرصت خواهند داشت تا رشد کنند و به بلوغ کافی برای جذب سرمایه از vc ها دست یابند. این دوره فقط به استارتاپ های شتابندهنده تریگ آپ اختصاص ندارد و کلیه استارتاپ هایی که:

  • محصول/ خدمت آن ها وارد بازار شده است
  • مدل کسب و کار آن ها اعتبارسنجی اولیه شده است
  • موفق به کسب درآمد حداقلی شدند

 می توانند در این دوره ثبت نام و پذیرش شوند. سقف سرمایه گذاری تریگ آپ در این دوره 300 میلیون تومان خواهد بود و سهم تریگ آپ در مذاکره با توافق طرفین تعیین خواهد شد.